a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Corpus Christi

Que é?

O Corpus Christi (Corpo de Cristo) é a Eucaristía. É o sacramento do corpo e a sangue de Cristo, instituído por Xesucristo na Última Cea.

Corpus é tamén unha festa litúrxica: a Solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo; que ten lugar o domingo seguinte a Santísima Trinidade, o segundo despois de Pentecostés. A festa do Corpus Christi é unha exaltación da Eucaristía. Presentase de novo o misterio da presencia para a adoración e meditación do pobo de Deus, e o Santísimo Sacramento levase en procesión polas rúas da cidade e do pobo para manifestar que Cristo resucitado camiña entre nos.

O legado do Salvador na Última Cea é manifestado abertamente, porque o amor de Cristo está destinado a toda a humanidade.